Alles over uw privacy.

Privacystatement

Lorem ipsum

Privacystatement

Dit privacystatement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Schade Advocatuur B.V.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Dit privacystatement is bedoeld om jou te informeren over welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe we met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in verband hiermee aan u toekomen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • Contactgegevens en andere gegevens ingevuld op de contactformulieren op onze website.
  • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd via onze website; IP-nummer en zoekgedrag zoals de datum en tijdstip en bekeken pagina’s.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Gegevens die worden verstrekt via onze website gebruiken wij voor het contact opnemen met jou en/of de behandeling van jouw zaak.
  • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie.