Schadebehandeling

Met regelmaat krijgen wij te maken met dossiers waarin aan ons wordt gevraagd om deze over te nemen. De reden van de overname van de schadebehandeling is divers.  Het kan gaan om te langlopende dossiers, inhoudelijke discussies of drukte bij de verzekeraar. Soms is er sprake van een onevenwichtige verhouding tussen een belangenbehartiger (LSA-advocaat) en een niet-advocaat bij de verzekeraar.

De overname kan tijdelijk of blijvend zijn. Voor ons is dat geen probleem, zolang wij jou als verzekeraar maar verder op weg kunnen helpen. Soms is het nodig om een korte periode het dossier “recht te trekken”, bijvoorbeeld omdat partijen te maken hebben met een inhoudelijke discussie over de aansprakelijkheid, het gaat om letsel van een zelfstandige of een langlopend dossier waar geen einde aan lijkt te komen.

Wij gaan met zorg om met de dossiers die wij behandelen. Wij hebben focus op de inhoud van het dossier en streven ernaar om voor jou als verzekeraar op efficiënte wijze tot een schaderegeling te komen. De meeste dossiers die wij behandelen zijn gericht op middelzwaar of zwaar letsel. Gedacht kan worden aan een zelfstandige die van een bouwsteiger afvalt en geen werkzaamheden meer kan verrichten in de toekomst of jonge slachtoffers met uiteenlopende problematiek. Doordat wij geen overvolle bestanden hebben kunnen wij de (tijdelijke of langdurige) zorg en aandacht geven die nodig is voor het betreffende dossier. Dit betekent ook dat wij op elk moment een bezoek kunnen afleggen als dat nodig is. Het gevolg daarvan is dat wij geen onbeperkt aantal dossiers aannemen.

Samengevat

Wil jouw organisatie meer weten over onze aanpak in schaderegelingsopdrachten en de wijze waarop wij te werk gaan? Stuur ons een bericht en wij lichten dit in een persoonlijk gesprek graag toe.