Fraude

Fraude komt helaas nog te vaak voor in de verzekeringswereld. Maar de eerste vraag is wanneer er sprake is van fraude en wanneer fraude kan worden bewezen? Dat is vaak geen gemakkelijke opgave. Voor de ene schadezaak is het eenvoudiger om een uitkering te weigeren dan voor de andere zaak. Bij dit laatste kan worden gedacht aan een letselschadezaak, waarbij de verzekeraar geen verzekeringsovereenkomst heeft gesloten met het slachtoffer. Wij informeren de verzekeraar over de mogelijkheden en staan jou als verzekeraar bij in een gerechtelijke procedure of een procedure bij het Kifid.

Een kleine greep uit onze praktijk is de schending van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst (zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een overlijdensrisicoverzekering). Wilt u meer weten over de resultaten die wij op dit gebied hebben geboekt? Vanwege de vertrouwelijkheid lichten wij dit graag toe in een persoonlijk gesprek.

Ondersteuning nodig?

Wil jouw organisatie meer weten over onze aanpak in schaderegelingsopdrachten en de wijze waarop wij te werk gaan? Stuur ons een bericht en wij lichten dit in een persoonlijk gesprek graag toe.