SA_publicaties

Categorie: Smartengeld

Wat is smartengeld?
Schadevergoeding

Wat is smartengeld?

  Wat is smartengeld? Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. De

Lees meer »

Meer publicaties

Meer weten over dit onderwerp?