50% regel en affectieschade

Affectieschade en 50% regel
In deze bijdrage staat de vraag of familieleden kunnen ‘profiteren’ van de 50% regel bij affectieschade. Schade Advocatuur legt dit nader uit. 

Eigen recht affectieschade

Het is van belang om eerst de vordering van nabestaanden in het juiste kader te plaatsen. Nabestaanden hebben een eigen aanspraak op smartengeld bij overlijden. Hoewel dit een ‘eigen recht’ is, gaat het wel om een afgeleid recht. Dit recht is afgeleid van de persoon die overleden.

Affectieschade

Het recht op affectieschade wordt ook wel ‘smartengeld voor naasten en nabestaanden genoemd’. In dit artikel wordt de term ‘affectieschade’ gebruikt. Hoe wordt gekeken naar de 50% regel in het geval van affectieschade?

50%-regel

In art. 6:107 lid 5 en art. 6:108 lid 5 BW zijn de verweermiddelenregels opgenomen. De verweermiddelenregels brengen niet alleen mee dat verweren ten aanzien van het bestaan van aansprakelijkheid, maar ook verweren ten aanzien van de omvang van de schadevergoedingsplicht doorwerken naar de naasten en nabestaanden. Dat geldt ook bij affectieschade ook  voor de zogenoemde 50%-regel. [1]

De wet spreekt van ‘hetzelfde verweer’. De vordering van de nabestaanden dient om deze reden telkens plaats te vinden volgens de sleutel van die van de overleden persoon zelf.

Een voorbeeld is een meerderjarig kind dat als fietser is betrokken bij een auto-ongeluk en hierdoor komt te overlijden. Op grond van de bekende 50% regel dient de WAM-verzekeraar minimaal 50% van de schade te vergoeden. Nabestaanden kunnen op vergelijkbare wijze “profiteren” van de 50%-regel. Dit is niet van toepassing als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

[1] S.D. Lindenbergh, De wet affectieschade in werking, VR 2018/156.

Conclusie
Ook in de situatie dat het slachtoffer is overleden dient de 50% regel te worden toegepast bij de aansprakelijkheidserkenning en de beoordeling van het recht op affectieschade.

Deel dit artikel

Meer publicaties

Meer weten over dit onderwerp?