Schadevergoeding bij overlijdensschade

Welke schadeposten komen bij overlijden voor vergoeding in aanmerking? In dit artikel legt Schade Advocatuur uit welke schadeposten vergoed moeten worden bij een overlijdenskwestie.


Schadeposten bij overlijden

 1. Gederfd levensonderhoud financiële zin
  In het geval van een overlijdensschade is het recht op schadevergoeding beperkt tot het gederfde levensonderhoud in financiële zin (art. 6:108 lid 1 a, b, en c BW).[1]
 2. Levensonderhoud natura
  Naast derving van levensonderhoud komt ook derving in levensonderhoud in natura voor vergoeding in aanmerking (art. 6:108 lid 1 sub d BW). Daarbij kan worden geacht aan de bijdrage van de overledenen in het verrichten van huishoudelijke taken en opvoeding van minderjarige kinderen.[2]
 3. Kosten voor lijkbezorging
  De kosten van lijkbezorging komen eveneens voor vergoeding in aanmerking (art. 6:108 lid 2 BW). 


  Meer schadeposten bij overlijden

  Naast de in art. 6:108 BW genoemde schadeposten zijn er ook andere schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen:

 4.  Affectieschade en shockschade
  Affectieschade (art. 6:108 lid 3 en 4 BW) en eventueel shockschade (art. 6:107 BW) 
 5.  Buitengerechtelijke kosten
  De redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid komt voor vergoeding in aanmerking (art. 6:96 lid 2 sub b BW). 
 6. Wettelijke rente
  De schade die ontstaat door vertraging in de voldoening van een geldsom wordt gecompenseerd door de wettelijke rente (art. 6:119 BW)

 

[1] Asser/ Sieburgh 6-II 2017/160.

[2] HR 10 april 2009, NJ 2009/386 (Pihilip Morris/Bolink). Niet vereist dat de overledene de gehele huishouding voor rekening nam en niet beslissend is of er daadwerkelijk kosten zijn gemaakt (HR 16 december 2005, NJ 2008/186 (Pruisken/Organice). Inspanningen van derden verminderen de behoefte niet (HR 11 juli 2008, NJ 2009/385 m.nt. Vranken (Bakkum/Achmea).

 

Wil jij meer weten over overlijdensschade? Heb jij een zaak waarbij een persoon is overleden? Vraag onze Quick Scan aan en wij brengen alles in kaart waarop je moet letten!

Deel dit artikel

Meer publicaties

Meer weten over dit onderwerp?