Vergoeding van ‘shockschade’

Wanneer bestaat een recht op vergoeding van ‘shockschade’? In dit artikel legt Schade Advocatuur dit kort uit aan de hand van de rechtspraak

Naaste heeft een schokkende gebeurtenis meegemaakt

Een naaste die wordt geconfronteerd met een schokkende gebeurtenis waarbij iemand ernstig gewond raakt [1] recht op vergoeding van schade wegens geestelijk letsel, dit staat bekend als ‘shockschade’. De grondslag voor vergoeding is te vinden in art. 6:101 aanhef en onder b BW. Bij ‘shockschade’ situatie kan worden gedacht aan een ouder die naast zijn kind fietst op het moment dat het kind wordt aangereden. Door de aanrijding is bij het kind ernstig letsel ontstaan.

Onrechtmatige daad

Voor vergoeding van ‘shockschade’ is vereist dat er – behalve van een aansprakelijkheidsgrond jegens benadeelde – ook sprake is van een onrechtmatige daad tegenover de betrokkene.

Geestelijk letsel

Voor vergoeding van ‘shockschade’  dient het bestaan van geestelijk letsel in rechte te kunnen worden vastgesteld. Dit is slechts het geval als het gaat om een in de psychiatrie erkend ziektebeeld (Taxibus-arrest).[2] Ziektebeelden die kunnen ontstaan na een dergelijk ongeval zijn PTSS en/of een depressieve stoornis.

Schadevergoeding ‘shockschade

De naaste heeft in het geval van een confrontatie met een schokkende gebeurtenis waarbij sprake is van geestelijk letsel recht op vergoeding van schade wegens geestelijk letsel genoemd. Dit wordt ‘shockschade’ genoemd. Doorgaans ligt een schadevergoeding tussen de € 10.000,- en € 40.000,- in de rede.[3] Dit is uiteraard afhankelijk van de ernst van de situatie.

Overige schadeposten

Als is vastgesteld dat een onrechtmatige daad is gepleegd heeft de naaste recht op vergoeding van bijvoorbeeld de kosten van een psycholoog. Over het algemeen zijn dit kosten die door de zorgverzekeraar worden vergoed. Daarnaast kan mogelijk een recht op verlies aan verdienvermogen bestaan en recht op vergoeding van huishoudelijke hulp tegen een marktconform tarief. Voor dit laatste verwijs ik naar de Richtlijn Huishoudelijke hulp.

Hoe zit het met de vergoeding affectieschade?

De vergoeding voor ‘shockschade’  wordt verstrekt naast een vergoeding van ‘affectieschade’.

 

Meer weten over vergoeding van shockschade en de vraag of in de praktijk aan deze vereisten is voldaan? Schade Advocatuur informeert u hierover graag in onze Quick scan.

 

Voetnoten

[1] Of komt te overlijden (art. 6:108 BW).

[2] HR 22 februari 2002, NJ 2002/240 (Taxibus); zie voor invulling van het confrontatievereiste HR 9 oktober 2009, NJ 2010/387.

[3] Zie S.D. Lindenbergh, ‘De wet affectieschade in werking’, VR 2018/156, p. 412.

Deel dit artikel

Meer publicaties

Meer weten over dit onderwerp?