Wat is de waarde van een ondertekend aanrijdingsformulier bij verkeersongeval?

Wat is de waarde van een ondertekend aanrijdingsformulier bij verkeersongeval? In het algemeen zal de partij die stelt dat de tekst van een akte vals of vervalst is, dat dienen te bewijzen. Een partij die stelt dat het ongeval anders is gegaan dan is omschreven op het aanrijdingsformulier zal dit ook moeten bewijzen. Kan een partij dit niet? Dan moeten partijen uitgaan van het ingevulde aanrijdingsformulier.

Wat is een aanrijdingsformulier?

Het aanrijdingsformulier kan samen met de andere partij worden gebruikt bij een ongeval.
Dit papieren formulier ligt vaak in uw auto. Het aanrijdingsformulier kan ook digitaal worden ingevuld. Samen met de tegenpartij wordt de situatie over de aanrijding ingevuld.

 

Bewijs hoofdregel art. 150 RV

Op grond van de hoofdregel van art. 150 Rv rust de stelplicht en zo nodig de bewijslast van de feiten over het ongeval op de eisende partij. De eisende partij kan verwijzen naar een ingevuld aanrijdingsformulier voor de toedracht van het ongeval. 

Wederpartij vindt het aanrijdingsformulier niet relevant

In het algemeen zal de partij die stelt dat de tekst van een akte vals of vervalst is, dat dienen te bewijzen. Een partij die stelt dat het ongeval anders is gegaan dan is omschreven op het aanrijdingsformulier zal dit ook moeten bewijzen. Kan een partij dit niet? Dan moeten partijen uitgaan van het ingevulde aanrijdingsformulier.

De waarde van het aanrijdingsformulier

De waarde van het aanrijdingsformulier is groot. Dit zijn namelijk de eerste verklaringen direct na het ongeval afgelegd. Niets voor niets is een door beide partijen ingevuld aanrijdingsformulier een onderhandse akte. De onderhandse akte is neergelegd in artikel 157 lid 2 Rv. Een onderhandse akte levert dwingend bewijs op van de situatie zoals beschreven op het formulier.

De rechtspraak over de waarde van het aanrijdingsformulier

Uit de rechtspraak volgt duidelijk wat de waarde is van een door beide partijen ingevuld en ondertekend aanrijdingsformulier. Hierbij kan worden verwezen naar het arrest van het Gerechtshof Arhnem-Leeuwarden d.d. 27 augustus 2018:

“ 4.7 (…) Dit, door [appellant] en [geïntimeerde 2] ondertekende, formulier levert als onderhandse akte grond van art. 157 lid 2 Rv ten aanzien van de verklaring van een partij omtrent hetgeen de akte bestemd is ten behoeve van de wederpartij te bewijzen, dwingend bewijs op van de waarheid van die verklaring. (…)”

Conclusie: waarde van het aanrijdingsformulier bij ongeval

De waarde van het aanrijdingsformulier is groot. Het zijn de eerste verklaringen afgelegd na het ongeval. Om deze reden zijn de verklaringen een stuk betrouwbaarder dan eventueel later afgelegde verklaringen. Het aanrijdingsformulier is een onderhandse akte. Een onderhandse akte levert dwingend bewijs op van de situatie zoals beschreven op het aanrijdingsformulier. Onderschat de waarde van een ingevuld aanrijdingsformulier niet!

Is er in jouw dossier discussie over de afgelegde verklaringen en de vraag welke verklaring prevaleert? Neem vrijblijvend contact op en wij denken graag met jou mee!

Deel dit artikel

Meer publicaties

Meer weten over dit onderwerp?