Werkgever aansprakelijk voor openslaande deur?

Een werknemer krijgt in een verpleegtehuis een deur tegen haar gezicht. De deur sloeg plotseling open. Het gaat om een WC-deur die naar buiten open gaat. Is de werkgever aansprakelijk voor de schade? In deze blog beschrijft Schade Advocatuur de bekende uitspraak van de HR 5 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP1463, NJ 2005, 215 (Stichting De Loserhof).

Werkgever aansprakelijk voor openslaande deur?

Werkneemster krijgt in de gang van verpleeghuis waar zij werkt een plotseling openslaande deur tegen haar aan. Het gaat om een wc-deur die naar buiten open gaat. De deur is geschikt voor rolstoelgebruikers en extra breed (1,17 m). De gang heeft een breedte van 197 m. Op de deur zat ten tijde van het ongeval een dranger. In het verpleeghuis draaien de deuren naar buiten in plaats van naar binnen.

De door de verzekeraar ingeschakelde expert heeft in zijn rapport vermeld dat volgens de een medewerker van het verpleeghuis (hoofd administratie) de enige mogelijkheid is om schuifdeuren te maken van de deuren. Het maken van schuifdeuren is kostbaar en financieel niet haalbaar.

Is de werkgever aansprakelijk?

Waarin schuilt het gevaar van een naar buiten draaiende deur? Naarmate door het openzwaaien van de deur de doorgang kleiner wordt, bestaat er een groter gevaar om door de openzwaaiende deur te worden getroffen.

Zijn er bouwvoorschriften overtreden door werkgever?

Door het gebruik van een openslaande (wc) deur naar de gang had de werkgever geen bouwschrift, Arbo-richtlijn of NEN-norm overtreden.

Alledaagse situatie bij werkgeversaansprakelijkheid

Dat deze situatie (een gang met openslaande deuren) een alledaagse situatie is, doet er niet aan af dat de situatie in de gang van het betreffende verpleeghuis is aan te merken als een gevaarlijke situatie voor de toepassing van art. 7:658 BW.

Werkgever had gevaar kunnen voorkomen.

Uit de feiten blijkt dat de werkgever het gevaar had kunnen voorkomen door het aanbrengen van een schuifdeur.

Conclusie: werkgeversaansprakelijkheid

Geconcludeerd wordt dat de werkgever op grond van art. 7:658 BW niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. Er is sprake van  een gevaarlijke situatie. De werkgever moet de geleden schade van de werkneemster vergoeden.

Schade Advocatuur heeft veel ervaring op het gebied van AVB-verzekeringen. Wil jij meer weten over een ongeval op de werkvloer? Neem contact met ons op.

Deel dit artikel

Meer publicaties

Meer weten over dit onderwerp?