Ongeval met scootmobiel: wie is aansprakelijk?

Een scootmobiel raakt betrokken bij een ongeval met een motorvoertuig. Hoe vindt de beoordeling bij een ongeval met een scootmobiel plaats? Geldt het uitgangspunt dat de schade van de bestuurder van de scootmobiel voor tenminste 50% vergoed moet worden,  vanwege de toepassing naar analogie van artikel 185 WVW? Nee, volgens Hof ‘s-Hertogenbosch

Wat is een scootmobiel?

Een scootmobiel is een gehandicaptenvoertuig. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstegen 1990 RVV omschrijft het als volgt:

“ voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt, en geen bromfiets is”

Is een scootmobiel een motorrijtuig?

Een scootmobiel is een motorrijtuig. Het Gerechtshof Leeuwarden heeft deze vraag in haar arrest van 8 mei 2002 beantwoord. Omdat een scootmobiel een motorrijtuig is, is het verplicht om dit voertuig te verzekeren.

Aansprakelijkheid scootmobiel bij aanrijding

Een bestuurder van een scootmobiel moet volgens de gewone regels van stelplicht en bewijslast in beginsel stellen, en zo nodig bewijzen, dat de automobilist een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Dit is neergelegd in art. 150 RV en art. 6:162 BW. Oftewel, het ongeval moet te wijten zijn aan een fout van de automobilist. Dit betekent dat de bestuurder van de scootmobiel moet stellen en bewijzen dat de automobilist een verkeersfout heeft gemaakt.

Scootmobiel zwakke verkeersdeelnemer?

Hoe zit het met de veronderstelling dat een scootmobiel een zwakke verkeersdeelnemer is (en dus de 50% regel toegepast kan worden?). Daarbij kan worden verwezen naar het Hof Leeuwarden 8 mei 2002, ECLI:NL:GHLEE:2002:AE2690 en het artikel daarover in PIV-Bulletin.

Het Hof Leeuwarden heeft in 2002 artikel 185 WVW niet naar analogie toepast. Wel achtte het hof de positie van het verkeersslachtoffer in die zaak even kwetsbaar als die van een voetganger of fietser. Het ging om een ongeval van een vijftienjarig meisje in een elektrische rolstoel. Door het ongeval kwam zij te overlijden. De automobilist had onrechtmatig gehandeld in het verkeer. Op de automobilist rust tegenover een bestuurder van een invalidenvoertuig dezelfde zware zorgvuldigheidsplicht als ten opzichte van een voetganger of een fietser. Het neemt niet weg dat het slachtoffer volgens de gewone regels van stelplicht en bewijslast moet stellen en bewijzen dat de automobilist een onrechtmatige daad heeft gepleegd, aldus Hof ‘s-Hertogenbosch in 2017.

Kortom, artikel 6:162 BW is van toepassing en de eerste vraag is of de automobilist een verkeersfout heeft gemaakt.

Meer weten over ongevallen in het verkeer met een scootmobiel? Neem contact op met ons voor meer informatie.

 

Deel dit artikel

Meer publicaties

Meer weten over dit onderwerp?